Ilya van tongeren coaching

Mijn verhaal

“Ik ben een liefdevolle zus, die hoop en vertrouwen brengt waardoor mensen gaan bewegen tussen donker en licht.”

Zo klinkt wat ik mijn ‘roeping’ noem; datgene wat omschrijft wie ik ben en wil zijn, wat ik te doen en te brengen heb en hoe ik daarmee anderen wil doen bewegen op weg naar wie of waar ze willen zijn.main proficient in their core subjects, and enjoy learning along the way.

Mijn verhaal

“Ik ben een liefdevolle zus, die hoop en vertrouwen brengt waardoor mensen gaan bewegen tussen donker en licht.”

Zo klinkt wat ik mijn ‘roeping’ noem; datgene wat omschrijft wie ik ben en wil zijn, wat ik te doen heb in de wereld en hoe ik daarmee anderen wil doen bewegen op weg naar wie of waar ze willen zijn. Om wie jij bent en wat je te brengen hebt te belichten en uit de schaduw te stappen. Mèt liefde voor wat dat je heeft gegeven.

Ilya van tongeren coaching

Opleidingen

Opgeleid als docent drama startte ik mijn loopbaan in onderwijs, trainingen en coaching. Ik leerde studenten hun expressie, presentatie- en communicatievaardigheden, hun samenwerking en leiderschap te versterken. Mijn kennis rond leren en veranderen vergrootte ik met de masteropleiding Leren en Innoveren (MLI, Hogeschool Windesheim).

In mijn opleidingen rond Secure Base (systemisch) coachen (De School voor Transitie) en training Rouw en Rouwverwerking (Phoenix Opleidingen) heb ik het donker en licht in mijn leven onderzocht; hoe mijn levensloop, mijn vreugde en verdriet (en zelfs die van generaties vóór mij) mij hebben beïnvloed, wat me dat voor drijfveren, moeites en talenten heeft opgeleverd. Het verlies van mijn zusje Suzanne is een pijnlijke maar inmiddels ook rijke ervaring op mijn levenslijn. En zowel worstelingen in mijn studietijd en loopbaan als dierbare ervaringen van liefde, creativiteit, humor, contact/verbinding en energie bleken markeringspunten en bronnen in mijn ontwikkeling. Ik volgde daarom met veel plezier de opleiding studiekeuzecoach om studenten en (young) professionals nog doelgerichter bij concrete vraagstukken te kunnen begeleiden. De opleiding Systemisch Werken ((Welopstellingen; familie- en organisatie-opstellingen) brengt mijn ontwikkeling en vaardigheden als coach verder om naar de essentie van jouw vraagstuk tegaan: schaduwkanten te onderzoek en in het licht te zetten. Zoals de zonnebloem ook het donker en het licht opzoekt!

Hbo docent drama: Academie voor Expessie door Woord en Gebaar, Kampen
Master Learning & Innovation, Hogeschool Windesheim, Zwolle

Zusterschap

Zusterschap

Als opbrengst hiervan ontwikkelde ik mijn ‘zusterschap’: mijn fantasievolle, lichte kant en ook het delen van de zwaardere kant van het leven. Het betekent onvoorwaardelijk en in gelijkwaardigheid, met warmte, lichtheid en humor naast mensen staan, verbonden zijn. Delen, lachen, steunen en aanmoedigen om plezier, energie en beweging weer mogelijk te maken. Ik ontdekte dat het vrijheid, energie en veerkracht oplevert als je kunt stilstaan bij dat wat pijn doet of wat twijfel geeft en als je dat kunt delen met anderen. Dat gaf nieuwe en rijkere verbindingen en bracht meer groei dan ik had verwacht. Het leidde ertoe coach en spreker te worden.

Behalve coach ben ik vrouw, partner, moeder van drie bijna volwassen kinderen, dochter, zus van mijn twee broers en docent/trainer/coach in het hbo. Daar geef ik studentbegeleiding en studiekeuzecoaching en trainingen rond presentatie- en gespreksvaardigheid, samenwerking, coachende vaardigheden en persoonlijk leiderschap. Oorspronkelijk opgeleid als dramadocent werkte en werk ik nog steeds als trainingsacteur en docent/trainer. Eerst binnen pedagogische mbo-opleidingen en nu binnen management- en HR-opleidingen.

Als coach wil ik voor jou een ‘secure base’ zijn. Een secure base is iets of iemand die aanwezig en beschikbaar voor je is, waardoor jij je zowel veilig en ondersteund als aangemoedigd en uitgedaagd voelt. Een secure base coach biedt jou een plek om in gesprek te delen wat jou bezighoudt. Een voedingsbodem voor groei en veerkracht.

Jakob van Wielink, eén van mijn opleiders bij De School voor Transitie, zegt hierover:

“Juist in de mogelijkheid om met je pijnlijke ervaringen thuis te kunnen komen, in dialoog te kunnen gaan, ontwikkelen we grotere veerkracht”

Wil je meer weten? voel je welkom

Ik nodig je van harte uit om me te mailen om een telefonische kennismaking of een intakegesprek te plannen

Neem vrijblijvend contact op

of plan een afspraak in om kennis te maken

Neem contact op